Канти за сирење

Кантите од полипропилен се изработени од висококвалитетен гранулат подобен за контакт со храна и истите можеме да ги понудиме во различни димензии и големини.

КВАЛИТЕТОТ Е НАША ОБВРСКА